top of page

INFO OM TANDEMKURSET

Lyst å oppleve Bodø eller Rognan fra et helt nytt perspektiv og samtidig sitte igjen med en opplevelse for livet? Lurer du på om fallskjermhopping kanskje er sporten for deg? Et tandemkurs er perfekt for deg som ønsker en intro til fallskjermsporten!

Bodø Fallskjermklubb har ikke egen tandeminstruktør, men vi leier inn instruktør fra andre klubber slik at vi kan tilby tandemhopping på våre faste hoppfelt i Bodø og på Rognan et par helger i året. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby tandemhopp utenom de fastsatte helgene. Vi åpner ikke for booking av tandemhopp før alt er på plass og tandemkurs er annonsert på facebooksiden vår. Vi selger ikke gavekort på tandemhopp.

Et tandemkurs hos oss tar ca 2 timer fra oppmøte til hoppet er gjennomført, og er et fallskjermhopp der du er spent fast til en erfaren tandeminstruktør gjennom hele hoppet. Du vil få et lite bakkekurs før vi drar bort til flyet vårt som tar deg med til ca 10.000 fots høyde på rundt 30 minutter. Fra denne høyden venter et fritt fall på ca 35-40 sekunder etterfulgt av en nydelig skjermtur på noen minutter før du lander trygt på bakken. Man kan til og med få muligheten til å styre skjermen litt selv!

Vi har bindende påmelding på alle våre tandemkurs. Man er endelig påmeldt når vi har mottatt innbetaling av kursavgift. Etter at vi har mottatt din påmelding vil du få en bekreftelse i retur. Vi holder da av kursplass til deg og du må betale inn kursavgiften til oss før det har gått 48 timer for å beholde din plass.

Helsekrav

For å kunne utføre et trygt tandemhopp må du oppfylle visse helsekrav:

  • Du må være minst 16 år gammel. Dersom du er under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra begge foreldre/foresatte. Er du over 70 år må helseattest fra lege medbringes.

  • Du må ha normalt god helse. Du må signere en egenerklæring om helsetilstand (se nedenfor), og dersom du er usikker på om du oppfyller kravene må legeattest medbringes.

  • Du må veie mindre enn 95 kg og være under 195 cm høy. Dette på grunn av begrensninger på utstyret som brukes.

  • Du må ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler – nulltoleranse.

  • Den som skal hoppe bør vite om hoppet minimum 48 timer før hoppet.

Når man melder seg på trenger vi også litt info om hopperen. Vi må vite følgende om den som skal hoppe:

  • Navn, alder og telefonnummer

  • Vekt og høyde. Dette på grunn av begrensninger på utstyret vi bruker 

  • Om du ønsker hoppet filmet

Egenerklæring:

"Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen."

Forbehold

Vi prøver så godt vi kan å få til de oppsatte tandemhelgene. Fallskjermhopping er er sport som er veldig væravhengig, og hvis skydekket er for lavt eller det er for mye vind må vi kanskje dessverre kansellere med sent varsel. Hvis dette skulle skje vil du selvsagt få refundert kursavgiften.

Pris

Et tandemkurs hos oss koster kr. 5 500,- og inkluderer standard forsikring, alle avgifter og selve hoppet. Dette inkluderer også video av hoppet. Dersom vi mot formodning skulle være så uheldige å oppleve tekniske utfordringer med filmingen refunderer vi kr. 500 for uteblitt video.

Det gis ikke refusjon for kursavgift om man ikke møter opp. Hvis vi må kansellere hoppet grunnet vær eller andre særlige forhold refunderer vi kursavgiften.

Lurer du på noe? Se ofte stilte spørsmål, eller ta kontakt med klubbens tandemansvarlig på Facebooksiden vår eller på mail: tandem@bofsk.com

bottom of page