top of page

Hoppfeltbrief

Hovedhoppfeltet er i Bodø. På dette landes det enten vest-øst eller øst-vest. Innflygingsmønster styres av vind enten fra nord eller sør. Tilsvarende for hoppfeltet på Rognan så landes det alltid samme retning som rullebanen.

 

Vindgrenser som angitt i håndboka, men med begrensninger på vind fra nord og sør. For elever 9 knots og øvrige 14 knots.

 

Det er generelt krav om bruk av redningsvest for alle hoppere både i Bodø og på Rognan grunnet mye flyging over hav.

 

Det er en sikkerhetssone fra det nordlige hjørnet av flystasjonsvakta til østre ende av parkeringsplassen foran klubbhuset vårt. Innenfor denne sonen skal det ikke forekomme landinger i fallskjerm. Sikkerhetssonen er satt for å øke sikkerhetsmarginen i forhold til overflyging av vakta med antenner o.l., samt tilskuere foran klubbhus.

Brudd på dette medfører grounding.

 

HI-plan og lokale instrukser finnes på https://nlf.readin.no/

Forklaring:

  • Landingsmønster: røde piler

  • Venteområde: rød oval

  • Landingsområde: blå strek

  • Forbudsområde: heldekkende rødt felt

  • Båtutsetting: gul

Bodø, oversikt hoppfelt:

Bodø, østlig vind

Ved dominerende østlig vindretning så landes det mot øst. Venteområdet er da over brannstasjonen.

Ved nordlig vinddrag så flys det venstrehånds mønster og ved sørlig vinddrag flys det høyrehånds mønster.

Bodø, vestlig vind

Ved dominerende vestlig vindretning så landes det mot vest. Venteområdet er da rett vest av landingsområdet. Ved nordlig vinddrag så flys det høyrehånds mønster og ved sørlig vinddrag flys det venstrehånds mønster.

Rognan

Rognan er plassert i en dal og det kan være utfordrende forhold med vind fra øst og sør. Det er derfor satt grenser hvor det ikke skal hoppes når det er sørlige eller østlige vinder på 10 knots eller mer.

 

Jumprun skal alltid flys fra havet og inn mot hoppfeltet for å hindre utsprang over hav.

bottom of page